Menneet

Jenni Yppärilä – Yksinäinen kaupunki

1.7.2023 – 14.1.2024

Kuvataiteilija Jenni Yppärilä työskentelee kuvanveiston ja maalaustaiteen välimaastossa. Hän on pitkään esittänyt rakennettua ympäristöä ja ihmisille merkityksellisiä paikkoja kolmiulotteisen maalauksen muodossa.

Yppärilän työskentelytapaan kuuluu rakennusten valokuvaaminen, ja dokumentaatiota on kertynyt tuhansia kuvia maaseudulta ja suurkaupungeista. Nelimarkka-museossa nähdään teoksia Suomen, Viipurin, Berliinin ja New Yorkin rakennuskannasta. Yppärilän mielenkiinto kuvauskohteisiinsa on ensisijaisesti sosiologinen. Rakennukset ilmentävät elettyä historiaa ja nykyisyyttä, yhteiskunnan arvoja ja muutosta sekä yksilön sosiaalista ympäristöä. Tarkasteltavaksi nostettuna ne muuttuvat yhteiskunnan ja asukkaiden muotokuviksi.

”Yksinäinen kaupunki” esittelee Yppärilän tuotantoa vuosilta 2015–2023. Näyttely pohtii sekä paikkojen merkityksiä ja ominaispiirteitä että tuo esiin katoavuuden, ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden aiheita. Teosten rakennukset seisovat tyhjinä, mutta täynnä jälkiä eletystä elämästä.

Toisinaan rakennukset tai niiden toiminnot ovat kohdanneet loppunsa pian teosten valmistumisen jälkeen, mikä on johdattanut taitelijan tuoreimmissa kaksiulotteisissa teoksissaan pohtimaan olemisen rajallisuutta ja sitä, mikä on merkityksellistä ihmiselossa. Näyttelyssä on mukana öljy- ja akvarellimaalausten sarja, joka ilmentää yhteyden kaipuuta pääkalloisten ihmishahmojen ja eläinten kautta.

Kokonaisuus tarkastelee paikan ja yksilön sosiaalista identiteettiä lempeän melankolisesti.

 

Taiteen maisteri (TaM, 2010) Jenni Yppärilä (s.1980, Oulainen) työskentelee Helsingissä ja on valmistunut Aalto-yliopiston Taideteollisesta korkeakoulusta. Hänen teoksiaan on muun muassa Nykytaiteen museo Kiasman ja Oulun, Porin, Tampereen ja Turun taidemuseoiden kokoelmissa.

Työskentelyä on tukenut Alfred Kordelinin säätiö.