Menneet

Ruoveden maisema

Sigrid Aminoff, Elga Seseman ja Aira Niemi-Pynttäri

27.2.2016 – 29.5.2016

Nelimarkka-museon näyttely Ruoveden maisema lisää tietoa Ruoveden taidehistoriasta esittelemällä kolme paikkakunnalla työskennellyttä taiteilijaa ja heidän tuotantoaan: Sigrid Aminoff (1904–1994), Elga Seseman (1922–2007) ja Aira Niemi-Pynttäri (1924–2011).

Näyttelyssä on teoksia myös kuudelta nykytaiteilijalta, Simone Braitingerilta (1966), Elina Förstiltä (1971), Tiina Lammiselta (1963), Anna Makoveczilta (1962), Kathrina Rudolphilta (1961) ja Angela Stauberilta (1977), jotka ovat osallistuneet Ruoveden maisema -maalaussymposiumiin Pekkalan kartanossa 2014 ja 2015. Taiteilijat ovat Suomesta, Saksasta ja Unkarista. Näyttelyn saksalaistaiteilijat ovat Gedok Münchenin jäsentaiteilijoita ja heidän työskentelyynsä Suomessa on liittynyt residenssijakso Nelimarkka-museon residenssissä.

Näyttely on osa Tiina Lammisen Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaan valmistamaa tohtorin tutkintoa. Ruoveden maisema -projekti (2014–16) on ollut tapa tuottaa tutkimukselle aineistoa. Hankkeen tapahtumia ovat vuosittaiset kansainvälinen nykytaiteilijasymposium ja maiseman aihetta käsittelevä seminaari sekä Ruovedellä työskennelleiden taiteilijoiden yhteisnäyttelyt. Yksi projektin näyttelyistä on Nelimarkka-museon kokonaisuus.

Nelimarkka-museon näyttelykokonaisuus jakaantuu uuden taidehistoriallisen tiedon tuottamisen osuuteen sekä nykytaiteen esillepanoon. Nykytaide on sattumanvaraisessa, tulkinnan ja toiminnan liikkeessä, sen voi mieltää myös osaksi kulttuurin rakenteita ja kulttuuripolitiikkaa. Historiallisesti paikannettavan aineiston katsominen on toinen näköala.

Näyttelyssä rakennetaan katsaus Aminoffin, Niemi-Pynttärin ja Sesemannin kuvallisiin perusteemoihin. Teosvalinnoissa tarkastellaan taiteilijoiden kiinnostusta maalauksen lajityyppeihin: maisemaan, asetelmaan ja muotokuvaan sekä niihin liittyvään esittämisen traditioon ja värikäyttöön. Taiteilijoiden välille ei ole osoittaa taiteilijaystävyyttä, mutta teokset ja biografiat voi nähdä tyypillisesti aikakauteen kuuluvina.

Kuva: Aira Niemi-Pynttäri: Suopolulla (1979), Tampereen taidemuseo.
Kuvaaja: Jari Kuusenaho, Tampereen taidemuseo.