Villa Väinölän näyttelyt ja tapahtumat

Arkkitehtuurivalokuvia

Helena Teräväisen näyttely

8.8.2020 – 30.8.2020

Helena Teräväisen Arkkitehtuurivalokuvia Villa Väinölässä 7.8.-30.8.2020

Alajärven keskustassa sijaitsevassa, kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa, Alvar Aallon suunnittelemassa Villa Väinölässä avautuu arkkitehti Helena Teräväisen Arkkitehtuurivalokuvia-näyttely perjantaina 7.8.2020. Valokuvien rakennukset sijaitsevat Etelä-Pohjanmaalla.

Näyttely on osa Teräväisen laajempaa projektia, jossa hän on tutkinut eri arkkitehtien tapoja puhua kauneudesta työnsä yhteydessä.  Helena Teräväisen haastateltaviksi valikoituneet haastateltavat ovat Etelä-Pohjanmaan alueelle suunnitelleita arkkitehteja sekä yleisemmin arkkitehtuurin kaanonin parissa vaikuttavia ammattilaisia, arkkitehtuuria yliopistossa opettavia tai siitä kirjoittavia henkilöitä.

”Kauneudessa on arkkitehtuurin syvin ja vaikein olemus taiteena, ja siitä pitäisi puhua ja keskustella, että se tulisi lähemmäksi ja paremmin ymmärrettäväksi.” – Teräväinen pohtii. ”Taiteena arkkitehtuuri on tekijänsä teos. Makuasioista voi keskustella ja saa olla eri mieltäkin, mutta miksi niin usein arkkitehdin suunnittelemaa rakennusta sanotaan rumaksi? ”

Helena Teräväinen korostaa, että arkkitehtuurikin on mahdollista kokea taiteena. Arkkitehtuuri ei visuaalisuudestaan huolimatta ole vain katsomista, vaan se on elämys kaikilla aisteilla. Kaikkea taidetta ei tarvitse ymmärtää tai hyväksyä, mutta arkkitehtuuri on myös osa ympäristöämme. Siksi Teräväisen mielestä arkkitehtuurin kokemisen ja ymmärtämisen toivoisi olevan suotuisampaa, ei niin tuomitsevaa.

Helena Teräväinen kertoo taltioineensa nyt Villa Väinölässä esillä olevaan Arkkitehtuurivalokuvia-näyttelyyn erilaisia hetkiä tilasta, valosta, rytmistä, suhteista, väristä – siis arkkitehtuurin elementeistä eli kauneudesta. Teräväinen kertoo: ”Olen yrittänyt siirtää kameran kautta kokemukseni nähtäväksi- ja koettavaksi tässä tilassa.”

 

HELENA TERÄVÄINEN

Arkkitehti Helena Teräväinen on työskennellyt mm. Lapuan kaupunginarkkitehtina melkein kaksikymmentä vuotta. Hän väitteli tekniikan tohtoriksi Helsingin Teknillisessä korkeakoulussa (nykyisin Aalto-yliopisto) vuonna 2006 aiheenaan ”Lapuan Vanha Paukku – uudeksi rakennettu ja puhuttu, kulttuuriympäristön diskursiivinen muodostuminen tapaustutkimuksessa”.  Teräväinen toimii tutkijana ja opettajana Aalto-yliopiston Taiteen ja suunnittelun korkeakoulussa Arkkitehtuurin laitoksella.

Valokuvausta Teräväinen on harrastanut koko ammattiuransa ajan.  Hänellä on ollut esillä useita arkkitehtuuriin ja kulttuuriympäristöön liittyviä näyttelyitä ja teoksia kotimaassa ja kansainvälisesti. Nyt Väinölässä nähtävä näyttely toteutetaan Taiteen edistämiskeskuksen ja Pohjanmaan taidetoimikunnan tuella.