Villa Väinölän näyttelyt ja tapahtumat

Luova äiti & luova lapsi

Kohtaamistaidetta ja luovia juttuja

30.11.2022 – 7.12.2022

Syksyn aikana, viidellä kokoontumiskerralla, ovat leikki-ikäiset lapset ja heidän äitinsä heittäytyneet taiteellisesti luoviin juttuihin. Lapset ovat tehneet taidettaan Alajärven seurakunnan lapsityön ohjaajien sekä Moms for Kids ry:n Yhdessä-hankkeen työntekijän ohjaamina seurakunnan päiväkerhon tiloissa, kun taas äidit ovat kokoontuneet Kohtaamistaiteen pariin Kaupunkiolkkari Keitaalle Yhdessä-hankkeen toisen työntekijän ohjauksessa.

Taidetuokiot ovat rohkaisseet niin äitejä, kuin lapsiakin luomaan oman näköistä taidetta ja löytämään luovuuden ilon. Hetket ovat tarjonneet äideille omaa aikaa, jossa voi hetkeksi unohtaa arjen rutiinit.

Ulla Anttila

Moms for Kids ry, Yhdessä hanke