Villa Väinölän näyttelyt ja tapahtumat

Läpi näkyvän

Tapio Hirvosen näyttely

5.11.2021

Lämpimästi tervetuloa kuvataiteilija Tapio Hirvosen taiteilijatapaamiseen ja näyttelyn esittelytilaisuuteen to 11.11. klo 16 alkaen. Tilaisuudessa on glögitarjoilu.

Os. Väinöntie 4, Alajärvi

 

Näyttelyn teoksissa olen pyrkinyt tavoittamaan läsnäolevan hetken, ajatuksen ja tunteen sisäistä olemusta, essensiä. Tavoitteeni saavuttamiseksi olen antanut itselleni luvan mennä myös mielikuvituksen ja liioittelun puolelle, muistoja ja koettuja asioita unohtamatta. Itselleni taiteen merkitys on piilossa olevan, näkymättömän esiin tuomista. Tämän saavutan luontevimmin abstraktin ja viitteenomaisesti esitettyjen tunnistettavien merkkien, esineiden ja/tai elävien olentojen kautta.

Teen taidetta sisäisen välttämättömyyden sekä itseilmaisun tarpeesta. Taiteen tekeminen on itselleni välttämättömyyttä sekä ajattelun jatketta ja tunteen kuvausta. Haluan ilmaista taiteellani läsnä olemisen tärkeyttä sekä sen jatkuvaa muutosta, metamorfoosia, muutos -liike – jälki -ajatuksella (katkeamattomuus). Tavoittelen taiteellani eräänlaista ajattomuutta ja universaalia kieltä. Tunnelmat sekä rytmi ja liike ovat tärkeitä elementtejä töissäni ja antavat niille olemisen edellytyksen ja merkityksen.

 

Tajunnanvirta

Kiinnostukseni psykologiaan, henkiseen, hengelliseen sekä näkymättömiin aistihavainnon ulkopuolisiin aiheisiin tulee esille töissäni eri painotuksin. Pohdin ja käytän töissäni elämisen ja kokemisen eri vaiheita aina unista valvetilaan. Tässä mielessä töitäni leimaa aina liike jostakin johonkin. Muutosta tapahtuu koko ajan (syntymästä kuolemaan). Luonto vuoden aikoineen, eläimet ja kasvit ovat isossa roolissa töissäni. Meditoiminen on kuulunut päivärytmiini jo useiden vuosien ajan ja uskon tämän myös vaikuttavan sekä ajatteluuni että työskentelyn kautta myös töihini jollain tasolla. Ihmisen toiminnasta johtuva ilmastonmuutos sekä siitä aiheutuvat seuraukset kulkeutuvat kaikkialle ja aiheuttavat huolta ja toimenpiteitä. Koen taiteilijana tärkeäksi osallistua ilmastonmuutoksen vastaiseen toimintaan yhdessä muiden kanssa eri tavoin. Ihmisoikeudet eivät edelleenkään toteudu edes sivistysvaltioiksi julistautuneissa maissa tai maanosissa, siksi näitä teemoja on pidettävä jatkuvasti esillä. Taide voi toimia tässä tärkeässä roolissa.

 

Tapio Hirvonen on Kuortaneen Salmella asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Hän halusi asua ja työskennellä maaseudulla ja löydettyään sopivat tilat vuonna 2012 hän muutti Helsingistä Kuortaneelle. Villa Väinölän näyttelyn työt ovat valmistuneet kuluvan vuoden aikana.

KUVA: Tapio Hirvonen, AIKA (2021)