Villa Väinölän näyttelyt ja tapahtumat

Läpi näkyvän

Tapio Hirvosen taidenäyttely

5.11.2021 – 26.11.2021

Lämpimästi tervetuloa näyttelyesittelyyn ja taiteilijatapaamiseen to 11.11. klo 16. Tilaisuudessa on glögitarjoilu.

 

Itselleni taiteen merkitys on piilossa olevan, näkymättömän esille tuomista. Tämän saavutan luontevimmin abstraktin ja viitteenomaisesti esitettyjen tunnistettavien merkkien, esineiden ja/tai elävien olentojen kautta.

Taiteen tekeminen on minulle välttämättömyyttä. Se on ajattelun jatketta ja tunteen kuvausta. Haluan ilmaista läsnä olemisen merkityksellisyyttä ja jatkuvaa muutosta, metamorfoosia, muutos-liike-jälki-ajatuksella (katkeamattomuus). Muutosta tapahtuu jatkuvasti (syntymästä kuolemaan). Luonto vuodenaikoineen, eläimet ja kasvit ovat isossa roolissa töissäni. Tavoittelen taiteellani eräänlaista ajattomuutta ja universaalia kieltä. Tunnelmat, liike ja rytmi ovat tärkeitä elementtejä. Töitäni leimaa aina liike jostain johonkin.

Kiinnostukseni psykologiaan, hengelliseen ja henkiseen sekä aistihavainnon ulkopuolisiin aiheisiin tulee esille töissäni eri painotuksin. Pohdin ja käytän teoksissani elämisen ja kokemisen eri vaiheita aina unista valvetilaan. Meditoiminen, joka on kuulunut päivärytmiini jo pitkään, vaikuttaa sekä ajatteluuni että työskentelyni kautta teoksiini.

 

Kuvataitelija Tapio Hirvonen toivoi voivansa asua ja työskennellä maaseudulla. Vuonna 2012 hän löysi sopivat tilat ja muutti Helsingistä Kuortaneelle. Villa Väinölässä esillä olevat teokset ovat valmistuneet kuluvan vuoden aikana.

KUVA: Tapio Hirvonen, AIKA (2021)